Syftet med gödselgaspremien är att öka svensk produktion av gödselbaserad biogas. Att röta gödsel i en biogasanläggning gör nytta för miljön och klimatet på två sätt: Metangasutsläppen från jordbrukets gödsel minskar och fossila energikällor kan bytas ut mot förnybar biogas. Därför kan du få ersättning på upp till 40 öre per kWh biogas producerad från gödsel.

Gödselgaspremien är utformad som ett projekt som påbörjades 2014 och löper ut 30 september 2023. Företagen kan söka ersättning hos Jordbruksverket.

- Det är en lättnad att regeringen förlänger gödselgasstödet under det sista kvartalet i år. Lantbrukarna har det oerhört tufft idag, efter att skattebefrielsen på biogas plötsligt slopades i mars på grund av en olycklig EU-dom. Det ekonomiska lidandet är enormt och många är oroliga att de ska förlora sina livsverk. Det här var en helt nödvändig och mycket efterlängtad krisåtgärd från regeringen, säger Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige.

Energigas Sverige menar att den här åtgärden ändå inte ersätter behovet av att regeringen omgående agerar för att återinföra skattebefrielsen för biogas och biogasol. Nya bestämmelser i EU:s gruppundantagsförordning har gjort det möjligt för Sverige att återinföra skattebefrielsen utan att invänta godkännande från EU-kommissionen.

- Lantbrukare, liksom privata och kommunala företag, som har investerat i biogastekniken har rört sig i precis den riktning som politiken har pekat. Det är inte rimligt att de här aktörerna ska vänta ett till två år på en skattebefrielse som hade kunnat vara återinförd redan idag om regeringen hade agerat snabbare, säger Maria Malmkvist.

I sitt pressmeddelande idag meddelar regeringen också att den fortsatta hanteringen av gödselgaspremien efter 1 januari 2024 för närvarande bereds inom Regeringskansliet. Energigas Sverige väntar spänt på besked.

Den statliga Biogasmarknadsutredningen visade att gödselgaspremien är en kostnadseffektiv klimatåtgärd, och föreslog att den skulle finnas kvar långsiktigt. Energigas Sverige menar att gödselgaspremien borde flyttas över till Energimyndigheten och införlivas i de långsiktiga biogaspremier som finns där. Att öka svensk produktion av biogas från gödsel är en viktig insats för klimatet, miljön och försörjningstryggheten.

Länk till regeringens pressmeddelande

Regeringen förlänger stöd för gödselgas - Regeringen.se

Mer information

Maria Malmkvist, vd
076-803 39 29, maria.malmkvist@energigas.se

Anna Wallentin, avdelningschef Marknad och kommunikation
070-260 77 26, anna.wallentin@energigas.se

Ellenor Grundfelt, strategichef och ansvarig styrmedel
070-910 30 74, ellenor.grundfelt@energigas.se