Regeringen har på flera plan visat att de menar allvar med övergången till ett hållbart, cirkulärt samhälle. Ett av deras strategiska samverkansprogram handlar om den cirkulära och biobaserade ekonomin. En utredning inom cirkulär ekonomi har också genomförts.

Men på biogasområdet saknas det fortfarande långsiktiga spelregler. Efter 2020 är mycket oklart, då slutar dagens styrmedel att gälla. Frågan om ojämlikhet vid import från länder som har produktionsstöd återstår också att lösa. Den osäkerhet som uppstår gör att många aktörer är försiktiga med sina investeringar. En del står med spaden i handen, men tvekar inför att sätta den i backen. Det har vi inte råd med!

I regeringens budget aviserades en ny biogasutredning. De har också utlovat en delegation inom cirkulär ekonomi. Två viktiga pusselbitar som är angelägna för branschen och för samhället.

Energigas Sverige lanserar 12 april, tillsammans med branschen, ett eget förslag till Nationell biogasstrategi. Syftet är att bidra till att Sveriges mål inom flera prioriterade politikområden uppnås genom ökad användning av biogas inom transport-, industri- och kraftvärmesektorn. Ett av målen är att vi ska nå 15 TWh användning av biogas per år till 2030. Då behövs effektiva styrmedel och åtgärder från flera aktörer; regering och riksdag, myndigheter, kommuner och regioner/landsting respektive branschen själv. Och det börjar bli bråttom.

Biogasen är en unik tillgång för samhället – och viktigare än någonsin. Välkommen på lanseringen av vårt förslag till Nationell biogasstrategi 12 april i Stockholm.

Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige

Läs hela nyhetsbrevet