Cirkulär ekonomi handlar om att ersätta den gamla ”slit och släng-modellen” med en klokare användning av resurser för att minimera avfall, att återvinna energi och återanvända produkter. Det här tankesättet är prioriterat både inom EU och i Sverige. Kolla gärna in vår film nedan om du vill veta mer om cirkulär ekonomi.

Vi är glada att centerpartiet har flera tydliga satsningar som syftar till att stärka utvecklingen av en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi. Det är helt klart ett steg i rätt riktning. Tyvärr har partiet även satsningar som är direkt kontraproduktiva. Vi skrev mer om det i en gemensam debattartikel inför Centerpartiets kommundagar i Umeå 1-2 februari. Artikeln publicerades 31 januari i Altinget.