Med flytande gas som bränsle tar sjöfarten ett stort steg framåt i omställningen från olja till att använda mer miljösmarta alternativ. LNG är i dagsläget det renaste tillgängliga marina bränslet, tack vare de låga utsläppen.

– Sjöfarten är en av de stora utmaningarna i omställningen från fossilt till förnybart. Genom en övergång till LNG, och sedan en successiv infasning av LBG, skapar vi goda förutsättningar för klimatneutrala sjötransporter i framtiden, säger Maria Malmkvist.

– Sjöfartens omställning till ett renare bränsle är en viktig del i hela samhällets omsvängning för att minska utsläppen och oljeberoendet, fortsätter hon.

Anläggningen är den enda i sitt slag i Sverige. Den är flexibel och redan från början byggd för att kunna hantera både LNG och LBG.

Sjöfartens omställning engagerar många i branschen, särskilt i Sverige som redan har en av världens klimatsmartaste handelsflottor. LNG och LBG kommer att spela en viktig roll i den fortsatta omställningen.

– Jag hoppas att gasleverantörer får upp ögonen för sjöfarten som en intressant användare, och att tillgången på förnybar gas ökar. Varje enskilt steg mot allt hållbarare transporter är viktigt, säger Johan Zettergren, vd för Swedegas som äger och driver anläggningen.

LBG:n har producerats vid Fordonsgas anläggning i Lidköping.

– Vi ser fram emot att vara en del av detta pionjärprojekt kring flytande biogas inom sjöfarten. Vi ser även fram emot ett fortsatt nära och fruktbart samarbete med Swedegas, säger Emil Glimåker, vd för Fordonsgas.

Fakta

LNG/LBG. Med LNG, flytande naturgas, minskar utsläppen av svaveldioxider och partiklar med 99 procent, vilket ger renare luft och havsmiljö. Dessutom minskar halterna av kväveoxid kraftigt, cirka 90–95 procent. LBG, flytande biogas, är ett helt förnybart bränsle som tillverkas av bland annat organiskt avfall. Det ger inte några nettoutsläpp av koldioxid.

Mer material om bunkringen finns i Swedegas pressrum: https://news.cision.com/se/swedegas/r/premiar-for-bunkring-av-fornybar-gas-i-swedegas-anlaggning-i-goteborgs-hamn,c2683282

För mer information kontakta

Energigas Sverige

Maria Malmkvist, vd: 076-803 39 29, maria.malmkvist@energigas.se

Jonas Gustafsson, press- och kommunikationsansvarig: 0708-995560, jonas.gustafsson@energigas.se

Swedegas

Johan Zettergren, vd: 031-43 93 65, johan.zettergren@swedegas.se

Saila Horttanainen, informationschef: 070-622 76 06, saila.horttanainen@swedegas.se

Fordonsgas

Erik Glimåker, vd: 0706-80 71 00, emil.glimaker@fordonsgas.se