Sverige har högt uppsatta miljö- och klimatmål och ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Biogasen spelar en viktig roll i det arbetet. Genom att tillverka biogas tar vi hand om ett avfallsproblem, samtidigt som vi får förnybart bränsle och näring till jordbruket (biogödsel).

Våren 2018 tillsatte regeringen en biogasmarknadsutredning, med Åsa Westlund (S) i spetsen, för att se till att ge biogasen bra förutsättningar att utvecklas. Nu förlängs utredningen till 31 december.

– Det är bra att utredningen får förlängt. Det de kommer fram till är avgörande för hela biogasbranschen. Vi behöver långsiktiga och stabila spelregler för att den svenska biogasmarknaden ska kunna utvecklas och spela en ännu större roll för klimatarbetet. Men vi har inte tid att vänta på utredningens resultat, säger Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige.

– Biogasstödet som finns för att stimulera svensk produktion behöver förlängas tills långsiktiga spelregler är på plats. Likaså skattebefrielsen som stimulerar användningen. Tyvärr uteblev de här delarna i vårändringsbudgeten, nu är det viktigt att de kommer med i den budget som regeringen med samarbetspartier lägger fram i höst, säger Maria Malmkvist.

För mer information, kontakta:
Jonas Gustafsson, press- och kommunikationsansvarig, Energigas Sverige
0708-99 55 60, jonas.gustafsson@energigas.se
Kommentarer:
Maria Malmkvist, vd, Energigas Sverige
076-803 39 29, maria.malmkvist@energigas.se