Som tidigare är det Jordbruksverket som håller i Biogasstödet 2020 och mer information finns på deras webbplats. Där görs också ansökan i en e-tjänst.

Ansökningar tas emot 1 juni–30 juni och gäller för uppskattad produktion under perioden 1 juli–31 december 2020. Stödet ges som en ersättning per kilowattimme, och kan sökas av företag som producerar biogas i en ekonomisk verksamhet. Stödet ges till biogas som uppgraderas till fordonsgas.