I arbetet med att ta fram en ny nationell biogasstrategi för Sverige visar vi på biogasens många samhällsnyttor och användningsområden. Ett exempel är möjligheterna att använda biogas som energikälla i industrier och andra verksamheter.

En hel del restauranger använder biogas i sina kök, eftersom många kockar föredrar gasspisar. Dessutom används biogas i terrassvärmarna som värmer uteserveringarna, bland annat på restaurangerna Moosehead och Drumbar på Lilla Torg i Malmö.

Arvid Nordqvist blev 2017 det första kafferosteriet i Sverige som drivs med förnybar energi. Genom att använda biogas minskar Arvid Nordqvist sina koldioxidutsläpp med 1 100 ton per år, vilket motsvarar 7 miljoner mils bilkörning.

Estrellas anläggning i Angered siktar på att vara koldioxidneutral år 2020. Ett viktigt steg var att gå över till biogas i tillverkningen av chips och snacks. Dessutom går fabrikens avfall till ny produktion av biogas.

Produktion av stål kräver stora mängder energi i sina olika processer. SSAB i Borlänge använder i dag flytande naturgas. Därmed minskar utsläpp av bland annat kväveoxider och svavel. Samma teknik kan använda flytande biogas, vilket skulle leda till dramatiskt sänkta utsläpp av koldioxid.

Biogas är mer än bananskal och mer än ett drivmedel för fordon. Det är ett system för ett hållbart samhälle.

Läs mer om vårt arbete med en ny nationell biogasstrategi här.

Följ oss på #Biogas2018!