– Det här är ju fantastiskt för den norska biogasbranschen, och för Norges miljö- och klimatarbete. Nu får vi verkligen hoppas att den svenska regeringen och EU tar rygg på vårt kloka grannland, säger Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige.

Det är Fremskrittspartiets företrädare i Stortinget som i ett så kallat dokument 8-förslag har föreslagit att hindren för biogasproduktion i Norge ska undanröjas. Förslaget antogs av Stortinget igår, i ett partiöverskridande, nästan enhälligt beslut. Beslutet består av flera delar och ska bland annat resultera i snabbare ansökningshantering vid investeringsbidrag till tankstationer och biogaslastbilar.

Stortinget ber också att regeringen ska ändra skrivningarna i alla statliga målsättningar och planer, både redan antagna och kommande – nollutsläpp och biogas, ska det stå. Tanken är att likställa biogas med el och vätgas.

Läs mer: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=84342

https://avfallnorge.no/bransjen/nyheter/en-viktig-seier-for-biogass

https://biogassbransjen.no/2021/05/28/stortinget-endelig-er-el-biogass-og-hydrogen-likestilt/ (Låst artikel)

Mer info:
Jonas Gustafsson, press- och kommunikationsansvarig,
0708-99 55 60, jonas.gustafsson@energigas.se
Kommentarer:
Maria Malmkvist, vd, Energigas Sverige
076-803 39 29, maria.malmkvist@energigas.se