I Sverige diskuteras försvar och säkerhetspolitik på ett sätt som inte skett sedan kalla krigets dagar. På kort tid har värnplikten återinförts, Gotland har rustats upp och just nu debatteras sannolikheten för att Sverige ska angripas av främmande makt.

En viktig del av säkerhetspolitiken utgörs av självförsörjningsgraden, det vill säga hur stor del av våra livsnödvändiga förnödenheter som produceras i Sverige och av svenska råvaror.

Stor oljeimport

När det gäller drivmedel och energi så är Sveriges utlandsberoende stort, så länge som vi är beroende av fossila bränslen. Sverige har en stor oljeimport, där Ryssland är största leverantör med drygt 40 procent av oljan, därefter Norge och Danmark med omkring 10 procent vardera.

För den som värnar självförsörjningen är biogas det bästa alternativet. Både råvarorna och tekniken finns i Sverige. Inget annat bränsle har så hög grad av självförsörjning som biogas och potentialen att öka produktionen är mycket stor, om rätt förutsättningar ges.

Biogödsel minskar fossil import

Dessutom krävs det gödsel för att odla mat effektivt. Denna gödsel – eller dess beståndsdelar –importeras huvudsakligen idag. Biogasproduktionen ger biogödsel som restprodukt. Med denna värdefulla restprodukt minskar beroendet av importerad gödsel. Biogödsel är också en förutsättning för produktion av ekologisk mat.

Biogasen har flera försvars- och säkerhetspolitiska samhällsnyttor. Det är en viktig del i vårt arbete med en nationell biogasstrategi. Följ oss på #Biogas2018!