Texten uppdaterad 2024-05-29

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har meddelat att de gasdrivna fordon som nu exploderat i Kalmar län är specialanpassade fordon. De typer av explosioner som nu inträffat är enbart kopplade till dessa typer av fordon. Det är endast dessa gasfordon som bedöms som farliga, det innebär inte att alla gasfordon helt plötsligt blivit farliga. 

Energigas Sverige har kontakt med MSB, Transportstyrelsen och andra inblandade aktörer. Vi står till deras förfogande och är redo att bistå med hjälp i utredningsarbetet. 

De tre explosionerna har alla involverat minibussar av samma modell, vilka har genomgått en specifik konvertering för att minska vikten och därmed öka fordonens kapacitet för att transportera fler personer eller tyngre last.

Det är en stor lättnad att ingen har kommit till skada vid någon av dessa explosioner. Utredningsarbetet pågår intensivt, och det finns vissa uppgifter som vi tyvärr inte kan dela med oss av i nuläget, säger Mattias Hanson, avdelningschef Säkerhet och teknik på Energigas Sverige.

Som branschorganisation följer Energigas Sverige noggrant utvecklingen och stöttar myndigheterna i deras arbete. Om det visar sig finnas ett samband mellan dessa incidenter kommer branschen att agera samlat för att förhindra liknande olyckor i framtiden. Energigas Sveriges nollvision för olyckor innebär ett systematiskt arbete varje dag, och de senaste incidenterna understryker vikten av det arbetet.

De tre explosionerna är djupt olyckliga, men vi hoppas och tror att utredningarna kommer att leda till viktiga slutsatser som säkerställer att liknande olyckor inte inträffar igen, säger Mattias Hanson på Energigas Sverige.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Mattias Hanson
Avdelningschef Säkerhet och teknik, Energigas Sverige
mattias.hanson@energigas.se