Energigas Sverige har under en längre tid försökt få igenom en förändring av förordningen, och har bland annat lämnat in en hemställan till regeringen i frågan.

– Det är mycket positivt att alla nya gasbilar nu kan få klimatbonus inom ramen för bonus malus. Beslutet innebär att alla som väljer att satsa på en klimatsmart gasbil nu får den bonus de har rätt till. Det kommer också att ge ytterligare en skjuts till gasbilsmarknaden. Förhoppningsvis kan det få fler tillverkare att lansera gasbilar, säger Maria Malmkvist, vd på Energigas Sverige.

Bilar som tillverkas som gasbilar från början har redan från början fått klimatbonus. Men en konsekvens av den tidigare förordningen kring klimatbonusbilar var att nya, efterkonverterade gasbilar inte fick bonus. Det handlade om bilar som var typgodkända som bensinbilar, men sedan konverterades till gasdrift av tillverkaren innan försäljning till slutkund.

I och med dagens besked från regeringen har detta alltså ändrats. Samtidigt ändras gränsvärdet för hur mycket en klimatbonusbil får släppa ut från 60 till 70 gram koldioxid per kilometer.

– Beskedet att även nya efterkonverterade gasbilar får klimatbonus är extra glädjande i ljuset av att regeringen häromdagen kom med förslag på att regelverket kring klimatbonusbilar även ska gälla som ny miljöbilsdefinition, säger Maria Malmkvist.

Läs regeringens pressmeddelande: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/12/andrade-forutsattningar-for-klimatbonus-vid-kop-av-bil/

För mer information kontakta
Maria Malmkvist, vd: 076-803 39 29, maria.malmkvist@energigas.se
Jonas Gustafsson, press- och kommunikationsansvarig:
0708-99 55 60, jonas.gustafsson@energigas.se