Idag 14 december och fredagen 21 december betalar Jordbruksverket ut årets stöd till biogasbranschen, totalt 327 miljoner kronor. 270 miljoner kronor för det tillfälliga biogasstöd som regeringen avsatte pengar till i våras och 57 miljoner kronor för det årliga gödselgasstödet.

Branschen spår en viss ökad produktion under 2019 konstaterar Jordbruksverket efter att ha granskat produktionssiffrorna i de stödansökningar som kommit in.

Mer på Jordbruksverkets webb.