– Det är positivt att regeringen vill förlänga det tillfälliga stödet under 2021. Samtidigt är det viktigt förslagen i Biogasmarknadsutredningen införs så snart som möjligt. Därför är det också mycket glädjande att regeringen meddelar att de kommer att återkomma med dessa förslag framöver, säger Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige.

Biogas är en del av den cirkulära ekonomin och ett av de klimatsmartaste bränslena som finns. Det är också ett bränsle vi kan producera i Sverige, vilket bidrar till försörjningstryggheten. Både Biogasmarknadsutredningen och gasbranschens klimatfärdplan ”Gas för framtiden” pekar på att svensk produktion av biogas kan femdubblas – eller mer – till 2030.

– Det behövs en rejäl och långsiktig satsning på det svenska biogassystemet, här finns unika möjligheter till effektiv nytta i klimat- och miljöarbetet. Statliga pengar till biogas ska inte ses som stöd, utan som betalning för en samhällstjänst som bidrar till klimat- och miljömålen, näringslivsutveckling, ekologiskt jordbruk och mycket annat, säger Maria Malmkvist.

Produktionsstödet till biogas ingår i regeringens satsning på grön återhämtning på totalt 9,7 miljarder kronor. Här återfinns bland annat även en utökad satsning på Industriklivet respektive Klimatklivet, förändrad bonus malus och reduktionsplikt, samt statliga kreditgarantier för fler gröna investeringar i Sverige.

 

Mer om biogasstödet på regeringen.se: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/09/budgetatgarder-for-att-minska-utslappen-fran-transporter/

Mer om Biogasmarknadsutredningen: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/statens-offentliga-utredningar/mer-biogas-for-ett-hallbart-sverige_H7B363

Mer om gasbranschens klimatfärdplan: https://www.energigas.se/kurs-konferens/seminarium-och-konferens/2001-lansering-av-gasbranschens-faerdplan/

 

Mer information:
Jonas Gustafsson, press- och kommunikationsansvarig,
0708-99 55 60, jonas.gustafsson@energigas.se
Kommentarer:
Maria Malmkvist, vd,
076-803 39 29, maria.malmkvist@energigas.se