I pressmeddelandet står att: ”Regeringen förlänger biogasstödet genom att tillföra 100 miljoner kr under 2019”. Det är i skrivande stund oklart för vilken period stödet kommer att kunna sökas och hur det kommer att fördelas. Förslaget bygger på januariöverenskommelsen där det bland annat står att regeringsunderlaget ska ”Investera i produktion och distribution av biogas”.