Terminalen för flytande naturgas (LNG) är viktig för göteborgarna och förtjänar att vara en valfråga som Gustav Melin föreslår (GT debatt, 28 augusti). Men frågan bör handla om hur vi når största möjliga miljönytta nu, och om att bygga för en genomförbar omställning till fossilfrihet.

Från och med 1 januari 2018 har Sverige en klimatlag som innebär att varje regering måste föra en politik som utgår från riksdagens klimatmål. Klimatlagen är inget skämt, som Melin är inne på. Det är en historisk lag som lägger grunden för en långsiktigt hållbar klimatpolitik. Det är en lag som vi måste ta på största allvar.

För dem som följer debatten kring energiomställningen är däremot Gustav Melins argument smått skrattretande. Han försöker väcka liv i myten att LNG-terminalen låser fast Sverige i ett fossilt beroende. En av grundtankarna är tvärtom att terminalen fungerar lika bra för flytande biogas (LBG) som för LNG. Undersökningar visar gång på gång att den förnybara biogasen ligger i den absoluta energitoppen när det gäller klimatnytta.

Att naturgasen skapar förutsättningar för biogasens utveckling på marknaden är tydligt. För 20 år sedan var fordonsgasen nästan helt fossil. Nu utgörs över 90 procent av förnybar biogas. Ett annat exempel är att rederiet Furetank tankade LBG i ett LNG-drivet fartyg i början av sommaren. Och svensk stålindustri, som i sitt miljöarbete har gått över från tung eldningsolja till LNG, har nu testat att byta ut 100 procent av sin LNG mot LBG.

Förutom att fungera som brygga i energiomställningen gör naturgasen stor miljönytta redan i dag. I storstäder som Göteborg med hamnen mitt i stan är luftkvalitet ett hälsoproblem. Det om något förtjänar att vara en valfråga. LNG är det renaste tillgängliga bränslet för sjöfarten. Det sänker utsläppen av kväveoxider med 90 procent, svavel med nästan 100 procent och partiklar med 95 procent jämfört med tjockolja. Att fortsätta med tjockoljan under överskådlig tid är alltså en riktigt dålig idé för miljön i Göteborg. Inte heller biobaserad tjockolja löser problemen med luftkvaliteten.

Gustav Melin påpekar att svensk biogasproduktion i dag är för liten för att möta sjöfartens behov. Det har han rätt i. Men med rätt förutsättningar kan Sverige tiodubbla biogasproduktionen det närmaste decenniet.

Ja, LNG-terminalen förtjänar valfrågestatus. Sjöfarten behöver bränsle som klarar de allt hårdare utsläppskraven. Göteborgarna behöver bättre luftkvalitet. Och Sverige behöver en modern politik som tydligt styr mot omställning och lever upp till våra ambitiösa klimatmål.

Maria Malmkvist, vd, Energigas Sverige

Repliken publicerades först i GT