För det första visar forskningen på att biogasen är mycket resurseffektiv då vi utnyttjar organiskt avfall för att göra fordonsbränsle.

Exempelvis uppgår reduktionseffekten från mellan 70 till över 100 procent när biogasen ersätter fossila drivmedel. Genom att gödsel från lantbruk används undviker man utsläpp av metan som annars skulle uppstå, och det är också grunden till bidragen i till exempel Danmark. Biogasen är också det bränsle som uppfyller FN:s samtliga hållbarhetsmål. När det gäller andelen biogas i fordonsgas så har den ökat för varje år och kommer under 2017 sannolikt att vara högre än andelen etanol i E85. Insändarskribenten kan därmed vara trygg i sina fortsatta planer på att köpa gasbil om syftet är att göra ett bra miljöval.
För det andra har regeringen föreslagit ändrad fordonsbeskattning för lätta fordon för att främja fler miljöbilar, det så kallade bonus-malus. Gasbilarna får en bonus på 7 500 kronor och inte 45 000 kronor som insändarskribenten hävdar. Vi är glada över att bonus-malus omfattar gasbilarna och ser förslaget som ett första steg i rätt riktning för fossilfria transporter.

För det tredje blir den nordiska gasmarknaden allt mer integrerad. Att utländska företag väljer att investera i svensk biogas visar på att den är strategisk intressant och viktig för klimatomställningen. Investeringarna är också nödvändiga eftersom det börjar bli bråttom. Riksdagen har nämligen antagit ett mål om att transportsektorn senast år 2030 ska vara fossilfri. Biogas skulle kunna täcka en femtedel av behoven i transportsektorn. Men för att detta ska ske måste politiken vara tydlig i sin inriktning. En nationell biogasstrategi behöver tas fram och formulera tydliga mål på lång sikt så att transportsektorn får signalen att både el- och biogas- och vätgasfordon tillhör framtiden.

Med en tydlig biogasstrategi och effektiva styrmedel kan vi lägga grunden för en ny grön, industriell utveckling där Sverige sitter på spetskompetens.

Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige

Karin Svensson Smith (mp), riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson

Anna Grauers, Affärschef E.ON

Länk till artikeln i Trelleborgs Allehanda