Debatt: ”Inte de skärpta reglerna för gasbilar som är problemet”

Nya skärpta regler för besiktning av gasbilar är bra men informationen har varit för dålig och fordonsägarna har kommit i kläm, skriver Ben Bock och Maria Malmkvist, i en replik på Motormännens riksförbund i Ny Teknik.

De nya besiktningsreglerna för gasbilar ökar fordonsflottans säkerhet och stärker förtroendet för gasen som drivmedel. Det är bra, och reglerna behövs. Däremot har införandet av reglerna hanterats dåligt. Informationen har kommit sent och varit bristfällig; till fordonsägare, tillverkare och besiktningsföretagen. I många fall har gasbilsägare hamnat i kläm, med onödigt dyra notor som följd. Det är givetvis oacceptabelt

Men lösningen är inte, som Motormännen argumenterar i sin debattartikel, att helt slopa kontrollen av gastankar och kringutrustning. De menar bland annat att datummärkning i kombination med bättre material i tankarna och producentansvar räcker som säkerhetsåtgärder. Men då bortser de ifrån att det är hela bränslesystemet som ska kontrolleras, inte bara tankarna.

De bortser även ifrån att skador kan uppstå av andra skäl än rostangrepp, exempelvis från olika typer av slitage. Även gastankar som är tillverkade av kompositmaterial råkar ut för slitage och yttre skador, vilket Sveriges Fordonsverkstäders Förening redan har påpekat i en replik.

Flera biltillverkare tar redan i dag ansvar genom att inkludera utfärdande av besiktningsintyg för gasbilar i servicen, utan extra kostnad. Här vore det bra om fler följer efter. Intygen gäller i 15 månader och kan alltså med lite planering användas vid två kontrollbesiktningar (som enligt de nya reglerna ska göras med högst 14 månaders mellanrum på bilar som är äldre än fem år).

Sedan är det inte alla bilägare som vill serva sin bil hos en märkesverkstad. Därför vore det bra med en översyn vad som kan göras från offentligt håll för att gasbilsägarna inte ska behöva stå för kostnaden.

Nu har regeringen gett Transportstyrelsen och Naturvårdsverket i uppdrag att analysera klimat- och miljöeffekterna av de nya reglerna för kontrollbesiktning. Vi räknar med att reglerna kring gasbilar ingår i analysen och att de landar i konkreta förslag som gör det så enkelt som möjligt att välja klimat- och miljövänligt.

Att fördyra och försvåra ägandet av ett av de bästa fordonsalternativen som finns är bara dumt. Här är vi helt överens med Motormännen.

Ben Bock, Chef Säkerhet och teknik, Energigas Sverige

Maria Malmkvist, vd, Energigas Sverige

Repliken publicerades först i Ny Teknik