Men de har också lösningen på problemet. Att producera biogas av avfall, slam från reningsverket, gödsel från jordbruket och annat organiskt avfall kan göra stor miljö- och klimatnytta i våra städer när det ersätter fossila bränslen i transportsektorn. I ljuset av detta är det beklagligt att kommunpolitikerna föreslår att lägga ner biogasproduktionen i Jönköping.

Den svenska biogasen brottas idag med dålig lönsamhet, vilket till stor del beror på låga oljepriser. Med större samverkan mellan kommunen och regionen skulle politikerna kunna få en avsättning för biogasproduktionen. Genom regeringens miljöprogram Klimatklivet kan kommunen söka stöd för att effektivisera befintliga produktionsanläggningar. Klimatklivet visar också att det finns ett nationellt politisk stöd för fortsatt biogasproduktion ute i kommunerna. Att sju av riksdagens åtta partier också står bakom målet om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030, visar att biogasen också har brett och långsiktigt stöd.

Jönköpingsregionens eget hålbarhetsmål slår fast att 90 procent av stadstrafiken och 80 procent av regiontrafiken ska drivas av förnybara drivmedel år 2020. Tekniken och drivmedlen för att nå målen finns redan idag. Exempelvis är gasbussar lika energieffektiva och har samma driftkostnader som dieselbussar, och gasdriften kan om man så vill kombineras med eldrift för ytterligare minskad förbrukning och möjlighet att köra helt avgasfritt. Taxibolag med målet att köra fossilfritt skaffar alltfler gasbilar, och flera nya gasbilar introduceras på marknaden, som nu erbjuder alltifrån riktigt små bilar, över stora kombibilar till SUV:ar och skåpbilar.

Att lägga ner biogasproduktionen skulle för Jönköpings del innebära ett enormt slöseri med kommuninvånarnas klimatinsatser. Enligt kommunens eget mål för matavfallsinsamlingen ska allt matavfall gå till produktion av biogas och biogödsel. Att matinsamlingen skulle gå till förbränning vore ett miljömässigt svek och skulle få negativa konsekvenser för miljöengagemanget också på helt andra områden.

Vi uppmanar kommunen att tänka om och visa ledarskap. Att lägga ner biogasproduktionen skulle skicka en mycket negativ signal, just när FN:s Parisavtal trätt i kraft, EU skärper sitt klimatarbete och Sverige i bred enighet antar nya klimatmål. Det skulle vara ett av de allra tydligaste kliven bakåt i miljöarbetet just när vi behöver öka takten framåt, och det skulle strida mot den andra av ”klart vi kan” som vi så starkt förknippar med Jönköpingsregionen.

Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige

Mattias Goldmann, vd Fores med 2030-sekretariatet

Länk till artikeln i JNytt