Det är hög tid att göra något åt utsläppen i transportsektorn. Målen är högt satta och tiden är knapp. Och precis som Anna Grönlund, Jens Holm (V) och Tina Thorsell skriver (Altinget, 12/3) har biodrivmedlen en mycket viktig roll att spela.

Allt kommer inte att handla om el, varken på kort eller lång sikt. Alla förnybara alternativ kommer att behövas för att omställningen ska kunna genomföras.

Gäller inte biogasen

För att privatpersoner, företag och offentliga aktörer ska våga satsa på de förnybara alternativen måste styrmedlen peka rätt – och vara långsiktiga. Som debattörerna påpekar löper Sveriges statsstödsgodkännande för skattebefrielse av biodrivmedel ut vid årsskiftet, och det brådskar att vidta åtgärder. Problematiken med att få förlängd skattebefrielse på grund av EU-regler gäller dock inte biogasen, som Grönlund, Holm och Thorsell skriver.

Ansöka snarast

Svensk biogas är inte grödobaserad, och faller därför utanför det regelverk som påverkar biodrivmedel som etanol och en stor del av den HVO som finns på den svenska marknaden. Alla biodrivmedel är viktiga för att nå klimatmålen, men i det här fallet måste biogasen hanteras separat. Det finns inget som hindrar att Sverige skulle få förlängt statsstödsgodkännande för skattebefrielse av biogasen.

Regeringen måste ansöka om det snarast, helst för tio år framåt.

Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige

Repliken publicerades först i Altinget