Globalt samarbete

IGU, International Gas Union

IGU består av ett sextiotal medlemsländer och utgör ett forum för ett omfattande arbete med i första hand tekniska frågor. I takt med en allmänt ökad miljömedvetenhet och krav på internationell samverkan för att nå en lösning på klimatproblemet har IGU fokuserat allt mer på miljö- och klimatfrågor. Ordförandskapet varar i treårsperioder och efter varje avslutad period anordnas en världsgaskonferens.

IGU's webbplats

Europeiska samarbeten

EBA, European Biogas Association

EBA arbetar för att främja produktion och användning av biogas i Europa. Biogasen bidrar till flera av EU:s prioriterade områden, bland annat förnybar energi, resurseffektivitet och cirkulär ekonomi. Energiggas Sverige är representerad i styrelsen för EBA.

EBA's webbplats
Läs mer om biogas

Eurogas

Eurogas är samarbetsorganisationen för naturgas i Europa, med fokus på kommersiella och energipolitiska frågor, liksom miljö- och klimatfrågor. Eurogas fungerar som plattform för marknadens aktörer och som samtalspartner till EU-institutionerna. Energigas Sverige är i dagsläget inte medlemmar i Eurogas.

Eurogas webbplats
Läs mer om naturgas

NGVA Europe, Natural and Bio Gas Vehicle Association Europe

NGVA Europe arbetar för att främja den europeiska marknaden för fordonsgas, både vad gäller tunga och lätta fordon. Till år 2030 ska fordonsgasen i Europa bestå av 20 procent biogas, enligt organisationens målsättning. Energigas Sverige är representerad i styrelsen för NGVA Europe.

NGVA Europe's webbplats
Läs mer om fordonsgas

LNG Blue Corridors

LNG Blue Corridors är ett EU-projekt som främjar flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG) som bränsle i tunga transporter på väg. Genom stöd till utbyggnad av tankstationer, längs korridorer i Europa, och främjande av samarbete mellan gasdistributörer, fordonstillverkare och transportköpare utvecklas marknaden i Europa. Kunskaps- och erfarenhetsutbyte i konkurrensneutrala frågor, exempelvis standardisering, är en viktig del av projektet.

Svenska delprojekt

Trucks for Me är LNG Blue Corridors svenska del där AGA, E.ON, Fordonsgas Sverige och Volvo Lastvagnar deltar. Projektet avslutades under 2016. BiMeTrucks var delprojektet som föregick Trucks for Me. Det resulterade i fyra tankstationer för LNG/LBG och 48 lastbilar.

Läs mer om LNG Blue Corridors
Läs mer om Trucks for Me
Läs BiMeTrucks slutrapport (pdf, 1301 kB)