Globalt samarbete

World Energy Council

World Energy Council är en världsomspännande organisation som arbetar med energifrågor brett. Deras vision är “To promote the sustainable supply and use of energy for the greatest benefit of all people.” Energigas Sverige är med i det svenska arbetsutskottet.

World Energy Council webbplats

Europeiska samarbeten

EBA, European Biogas Association

EBA arbetar för att främja produktion och användning av biogas i Europa. Biogasen bidrar till flera av EU:s prioriterade områden, bland annat förnybar energi, resurseffektivitet och cirkulär ekonomi. Energigas Sverige är representerad i styrelsen för EBA.

EBA's webbplats
Läs mer om biogas

Eurogas

Eurogas är samarbetsorganisationen för naturgas i Europa, med fokus på kommersiella och energipolitiska frågor, liksom miljö- och klimatfrågor. Eurogas fungerar som plattform för marknadens aktörer och som samtalspartner till EU-institutionerna. Energigas Sverige är i dagsläget inte medlemmar i Eurogas.

Eurogas webbplats
Läs mer om naturgas

Liquid Gas Europe

Liquid Gas Europe arbetar för att främja användningen av gasol/biogasol i transporter, industri och el/värme. Energigas Sverige är representerad i styrelsen för Liquid Gas Europe.

Liquid Gas Europes webbplats
Läs mer om gasol

NGVA Europe, Natural and Bio Gas Vehicle Association Europe

NGVA Europe arbetar för att främja den europeiska marknaden för fordonsgas, både vad gäller tunga och lätta fordon. Till år 2030 ska fordonsgasen i Europa bestå av 20 procent biogas, enligt organisationens målsättning. Energigas Sverige är representerad i styrelsen för NGVA Europe.

NGVA Europe's webbplats
Läs mer om fordonsgas

Marcogaz

Marcogaz arbetar med gasfrågor av teknisk karaktär så som tekniska regelverk, standarder och certifiering av olika slag. Energigas Sverige är representerad i styrelsen för Marcogaz.

Marcogaz webbplats