BIOMETHAVERSE

Projektet har fokus på att utveckla biogasproduktion. Energigas Sverige är partner som en del av det svenska konsortiet.

EBA, European Biogas Association

EBA arbetar för att främja produktion och användning av biogas i Europa. Biogasen bidrar till flera av EU:s prioriterade områden, bland annat förnybar energi, resurseffektivitet och cirkulär ekonomi. Energigas Sverige är representerad i styrelsen för EBA.

EBA's webbplats
Läs mer om biogas

Eurogas

Eurogas är samarbetsorganisationen för naturgas i Europa, med fokus på kommersiella och energipolitiska frågor, liksom miljö- och klimatfrågor. Eurogas fungerar som plattform för marknadens aktörer och som samtalspartner till EU-institutionerna. Energigas Sverige är i dagsläget inte medlemmar i Eurogas.

Eurogas webbplats
Läs mer om naturgas

Hydrogen Europe

Hydrogen Europe är en viktig lobbyorganisation i Bryssel med ett stort, och växande, nätverk av aktörer som arbetar med vätgas. De är mycket aktiva, och arrangerar bland annat en stor konferens i oktober i Bryssel. De har ett antal olika arbetsgrupper där ett stort antal medlemsföretag är engagerade.

Hydrogen Europe webbplats
Läs mer om vätgas

Liquid Gas Europe

Liquid Gas Europe arbetar för att främja användningen av gasol/biogasol i transporter, industri och el/värme. Energigas Sverige är representerad i styrelsen för Liquid Gas Europe.

Liquid Gas Europes webbplats
Läs mer om gasol

Marcogaz

Marcogaz arbetar med gasfrågor av teknisk karaktär så som tekniska regelverk, standarder och certifiering av olika slag. Energigas Sverige är representerad i styrelsen för Marcogaz.

Marcogaz webbplats