Under 2017 levererades 12,1 TWh naturgas i Sverige (inklusive flytande naturgas).

Naturgasanvändning i Sverige 2017

Naturgas i industrin 2017

Försäljningsutveckling för naturgas i Sverige (inkl flytande naturgas)