Under 2022 levererades cirka 7,2 TWh naturgas (inklusive flytande naturgas) på den svenska marknaden.

Naturgasanvändning i Sverige 2022

Naturgas i industrin 2022 (exkl. användning som råvara)

Försäljningsutveckling för naturgas i Sverige (inkl. flytande naturgas)