Under 2021 levererades nästan 13 TWh naturgas (inklusive flytande naturgas) på den svenska marknaden.

Naturgasanvändning i Sverige 2021

Naturgas i industrin 2021 (exkl. användning som råvara)

Försäljningsutveckling för naturgas i Sverige (inkl. flytande naturgas)