Under 2020 levererades nästan 10 TWh naturgas i Sverige (inklusive flytande naturgas).

Naturgasanvändning i Sverige 2020

Naturgas i industrin 2020 (exkl användning som råvara)

Försäljningsutveckling för naturgas i Sverige (inkl flytande naturgas)