Naturgas som används i Sverige idag kommer till största delen via ledning från Danmark. En del kommer i flytande form, LNG, via fartyg från bland annat Norge.

Det svenska stamnätet sträcker sig från Dragör i Danmark till Stenungsund, fem mil norr om Göteborg. Gasnätets totala längd är drygt 600 km inklusive grenledningar.

Det mest ekonomiska sättet att transportera naturgas är genom ledningar. Från de gasfält som inte har rörförbindelse med stora förbrukare fraktas gasen med tankfartyg. Tankbåtarna går till hamnar som har förbindelse med stora distributionsnät. På senare år har flytande naturgas även börjat fraktas på små fartyg till industrier vid hamnar.

Vid distribution utan rörledning kyls gasen ner till minus 162 grader och övergår då till flytande form. Naturgas i flytande form kallas LNG (Liquefied Natural Gas). Vid nedkylning omvandlas 600 kubikmeter naturgas i gasform till en kubikmeter i flytande form. Biogas i flytande form, LBG (Liquefied Biogas), kan blandas med LNG precis som biogas och naturgas blandas i komprimerad gasform.

Naturgas distribueras ibland även i så kallade flaskpaket. De är sammankopplade gasflaskor som klarar mycket höga tryck. Att distribuera gas i flaskpaket är dyrt och används när gas ska köras ut till tankstationer som inte har någon förbindelse med en gasledning.