Vätgas består av två väteatomer och har den kemiska beteckningen H2. Väte är både det vanligaste och det lättaste grundämnet. Vid rumstemperatur och normalt tryck är vätgas gasformigt. Fordonsgas däremot består i huvudsak av metan som i sin tur består av en kolatom och fyra väteatomer. Metan har den kemiska beteckningen CH4.

Det är inte möjligt att tanka vätgas i en bil avsedd för fordonsgas, då produkterna har olika anslutningssystem. Fordonsgas har 230 bars tryck i systemet och vätgas har ca 700 bars tryck och det skulle därför vara farligt att tanka vätgas i en fordonsgastank.

De flesta stora biltillverkare ägnar mycket resurser åt att ta fram bränslecellsfordon som kan serieproduceras på ett ekonomiskt sätt. Det finns även vätgasdrivna fordon som har förbränningsmotor i stället för bränsleceller.

Läs mer om vätgas som fordonsbränsle