Det finns idag många tankställen utanför Sveriges gränser. I Italien finns det över 1000 tankstationer, i Tyskland över 900 stationer, i Österrike 175 och i Schweiz 135.

På webbplatsen Metanauto hittar du en bra översikt över Europas länder som har CNG-stationer. Klicka på respektive land och klicka dig vidare till de regioner du planerar att köra i.

Gastankställen i utlandet:

Se även följande länk, ändra bara till aktuellt land och CNG (Tyskland och LPG är förinställt):

Ytterligare information om utvecklingen av fordonsgasmarknaden i Europa finns på NGVA Europes webbplats

Utländska kartböcker