Api:et är öppet och det behövs ingen nyckel eller liknande för att få åtkomst till våra kartor. Allt du behöver göra är ett get-anrop till en Url som du hittar längre ner på sidan sidan. Svaret kommer i applications/json-format och innehåller information om varje tankstation för att du enkelt ska kunna presentera det på din sida.

Teknisk beskrivning

Http verb: Get

Full Uri: https://www.energigas.se/api/GasStations/get?pageId={pageId}

Respons format: application/json

Våra olika api-anrop:

Hämta alla tankställen för fordonsgas

  • https://www.energigas.se/api/GasStations/get?pageId=3601

Hämta alla tankställen för flytande fordonsgas, LNG/LBG

  • https://www.energigas.se/api/GasStations/get?pageId=6341

Hämta alla tankställen för vätgas

  • https://www.energigas.se/api/GasStations/get?pageId=8079

Exempelbild på resultat