Börjar:
Slutar:
Plats:
Green Innovation Park, Ulls väg 29C, 756 51 Uppsala eller digitalt via Teams
Kostnad:
Gratis

Syftet med workshopen är att diskutera vilka styrmedel eller barriärer som finns i EU-politiken eller nationellt för att skala upp biometanproduktion och för att realisera de innovativa produktionstekniker för biometan som demonstreras inom projektet.

På workshopen får du en introduktion till projektet och de fem innovativa produktionstekniker för biometan som ska demonstreras i fem olika länder.

Vi kommer också att gå igenom hur regelverk och policys ser ut för biometan i EU och i de fem demo-länderna: Frankrike, Grekland, Italien, Sverige och Ukraina.

Det följs av en gemensam diskussion om drivkrafter och barriärer för biometanproduktion som finns och vad som behövs för att skala upp produktionen kraftigt inom EU och inte genom de produktionsspår som demonstreras i projektet.

Välkommen!

Program

13.00 Lunch

14.00 Welcome & Introduction to Workshop
Johan Laurell/Energigas Sverige, Stefano Proietti/ISINNOVA

14.10 The BIOMETHAVERSE project
Stefano Proietti/ISINNOVA

14.20 EU policies on biomethane
Giulia Cancian/European Biogas Association, EBA

14.50 Q&A

15.10 Coffee break

15.30 National policies and site demo
Greece - Dimitris Kourkoumpas/CERTH
Italy - Maria Rosaria Scoppettuolo/CAP
Sweden - Emelie Ljung, Johan Andersson/RISE
Ukraine -  Oleksandr Dombrovskiy/MHP
France - Gaspard Bouteau/ENGIE

16.20 Q&A - Discussion on policy barriers and drivers to scale up biomethane production

16.50 Conclusions
Stefano Proietti/ISINNOVA

Anmälan

Sista anmälningsdag är 5 juni. För dig som anmäler deltagande via Teams kommer länk att skickas ut några dagar innan workshop. 

Kontakt

Lina Katarina Heldmark, lina.katarina.heldmark@ri.se, +46 73-092 68 91
Administrativa frågor kring anmälan: Linda Carstens
Övriga frågor: Anna Wallentin

Kort om projektet

BIOMETHAVERSE (Demonstrating and Connecting Production Innovations in the Biomethane Universe) syftar till att diversifiera möjliga produktionsmetoder för biometan i Europa, öka kostnadseffektiviteten och bidra till spridning och användning av ny biogasteknologi. Fem innovativa teknikspår för att producera biometan kommer att demonstreras i fem europeiska länder: Frankrike, Grekland, Italien, Sverige och Ukraina.

I alla demoanläggningar inom BIOMETHAVERSE kommer CO2 och andra intermediära produkter från anaerobisk rötning eller förgasning att kombineras med förnybar vätgas eller el för att öka biometanutbytet.

I den svenska demoanläggningen demonstreras biometanproduktion genom biomassaförgasning följt av biologisk metanisering samt ökat metanutbyte med hjälp av tillsats av vätgas. I det svenska konsortiet ingår RISE, Cortus, Wärtsilä och Energigas Sverige.

Läs mer om projektet: www.biomethaverse.eu