Årets talargåva - VaccineForward

VaccineForward är en insamlingsorganisation för inköp och distribution av Covid-19 vaccin till världens 92 fattigaste ekonomier till förmån för Globala Vaccinalliansen, GAVI COVAX AMC.

 

Dag 1 - 26 maj 2021

Mattias Goldmann, Sweco
Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister
Elin Akinci, ELS Analysis
Hans Lindberg, Svenska Bankföreningen
James Watson, Eurogas
Esther Busscher, Liquid Gas Europe
Jorgo Chatzimarkakis, Hydrogen Europe
Sabrine Skiker, Hydrogen Europé
Jens Andersen, NGVA
Wijtze Bakker, Orangegas
Kenneth Dahlqvist, Kosan Gas
Jessica Engelbrecht, Stockholm Gas
Ulf Hafseld, Hynion AS
Peter Rydebrink, Euromekanik
Sara Anderson, IVL Svenska Miljöinstitutet
Anders Hjort, IVL Svenska Miljöinstitutet
Stefan Heyne, Chalmers Industriteknik
Johan Andersson, RISE
Gustav Rogstrand, RISE
Ola Stensby, CLOSER
Johan Wadman, Svensk Kollektivtrafik
Tomas Hirsch, SSAB
Eva Eriksson, Löfbergs
Peter Kihlgren, Kemira Kemi
Fredrik Löfgren, Linköpings universitet

Dag 2 - 27 maj 2021

Markus Wråke, Energiforsk
Hans Kreisel, Nordion Energi
Cecilia Hedqvist, Gasnätet Stockholm
Niklas Strandberg, Meva Energy
Rolf Ljunggren, Cortus Energy
Nils Lannerfors, HZI
Anna Wallentin, Energigas Sverige
Rasa Engstedt, Sveriges ständiga representation i Bryssel
Jonny Danielsson, Gexcon
Johan Lidström, Nordion Energi
Jenny Larfeldt, Siemens
Erik Woode, Gasum
Rebecca Samuelsson, Energiforsk
Karin Lundqvist, Preem
Lars Holmquist, Göteborg Energi
Pia Berglund, Trafikverket
Linda Astner, Gävle Hamn
Hanna Paradis, Johanneberg Science Park
Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige
Ingebjörg Telnes Wilhelmsen, Norsk Hydrogenforum
Björn Aronsson, Vätgas Sverige
Paula Hallonsten, Energimyndigheten
Thomas Degeryd, MSB
Christer Nilsson, Gasum
Peter Blid, Novus
Erik Nordell, Tekniska Verken
Caroline Starck, Arla
Carina Aspenberg, Linde
Lena Kecklund, MTO