Program 26 maj

8.30 Gasdagarna öppnar – välkommen ombord!

9.00-11.00 Gemensam inledningssession

Föregångslandet Sverige: gasens roll

Mattias Goldmann, Sweco
Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister

Investeringar för en hållbar framtid

Elin Akinci, ELS Analysis
Hans Lindberg, Svenska Bankföreningen


11.10-12.10 Parallella sessioner

European associations view towards 2045

The role of natural gas and biogas / James Watson, Eurogas
LPG and the potential with bio-LPG / Esther Busscher, Liquid Gas Europe
Hydrogen, and important gas for the future / Jorgo Chatzimarkakis, Hydrogen Europe

Gas as a vehichle fuel in a European perspective

Hydrogen as a vehicle fuel / Sabrine Skiker, Hydrogen Europe
Renewable gas – a key solution for the EU decarbonization roadmap in transport / Jens Andersen, NGVA
Living your dream / Marcel Borger, Orangegas

Utmaningar och möjligheter i omställningen

Grön gasol för konsumenter och industri / Kenneth Dahlqvist, Kosan Gas
Biogas – allas ansvar, allas nytta / Jessica Engelbrecht, Stockholm Gas
Infrastrukturutbyggnad för vätgastankning / Ulf Hafseld, Hynion AS
Vätgas inom industrin / Peter Rydebrink, Euromekanik


12.10-13.00 Lunch och tid att besöka utställning


13.10-14.10 Parallella sessioner

Forskning och utveckling

Regionala effekter för biogas när kollektivtrafiken elektrifieras / Sara Anderson, IVL Svenska Miljöinstitutet
ManuMax: Ny teknik för förbehandling av gödsel / Anders Hjort, IVL Svenska Miljöinstitutet
Biologisk metanisering av syntesgas / Gustav Rogstrand, Rise och Johan Andersson, Rise
Bio CCS/CCU kopplat till biogasanläggningar / Gustav Rogstrand, Rise och Johan Andersson, Rise

Tunga transporter

Västsvensk Arena för flytande biogas / Ola Stensby, Closer
Biogas i kollektivtrafiken / Johan Wadman, Svensk Kollektivtrafik

Gasens roll i industrins omställning

Vägen fram till fossilfri stålproduktion / Tomas Hirsch, SSAB
Fossilfri kafferostning - gasens betydelse / Eva Eriksson, Löfbergs
Industri vid gasnätet – idag och i framtiden / Emma Gunnarsson, Kemira Kemi


14.10-14.30 Paus


14.30-16.00 AI och framtiden – hotet och möjligheterna

AI och framtiden - hotet och möjligheterna / Fredrik Löfgren, Linköpings universitet


16.10-17.00 Mingel


Program 27 maj

08.45 Gasdagarna öppnar

9.00-10.10 Gemensam inledningssession

Gasnätets roll i omställningen

Hur ser ett klimatneutralt Europa ut, och vilken roll kan gasen spela? / Hans Kreisel, Nordion Energi
Hur ser ett klimatneutralt Sverige ut, och vilken roll kan gasen spela för att nå dit? / Markus Wråke, Energiforsk
Reflektioner / Cecilia Hedqvist, Gasnätet Stockholm


10.20-11.20 Parallella sessioner

Produktion av förnybar gas – nya samarbeten, tekniker och aktörer

Förnybar gas från småskalig förgasning - ett alternativ för industrin redan idag / Niklas Strandberg, Meva Energy
WoodRoll® indirekt värmd förgasning för industriella högtemperaturprocesser eller vidareförädling till biokolväten / Rolf Ljunggren, Cortus Energy
Ny biogasanläggning i Jönköping – teknikleverantören ordnar med egen finansiering / Nils Lannerfors, HZI

”Fit for 55” och annat spännande inom EU-området för gasen

Energiskattedirektiv, utsläppshandel och gränsskattejusteringar - hur hänger det ihop? / Anna Wallentin, Energigas Sverige
Gasfrågor på EU-nivå - ’in’ och ’ut’ perspektivet’ / Rasa Engstedt, Sveriges ständiga representation i Bryssel

Vätgasinmatning i naturgasnät

Fysikaliska risker vid vätgashantering / Jonny Danielsson, Gexcon
Påverkan på nät och stationer / Johan Lidström, Nordion
Vätgasmix för industriella gasturbiner / Jenny Larfeldt, Siemens Energy AB


11.30-12.10 Parallella sessioner

Produktion av förnybar gas – nya samarbeten, tekniker och aktörer
(fortsättning)

Morgondagens biogasprojekt genom nya samarbeten - exemplet Nymölla /Erik Woode, Gasum
Panelsamtal med:
Meva, Cortus, HZI och Gasum om framtidens produktion

Integrerade energisystem genom sektorkoppling

Vad är sektorkoppling? / Rebecca Samuelsson, Energiforsk
Vätgasens roll i ett integrerat energisystem / Karin Lundqvist, Preem
Kraftvärmens roll i ett integrerat energisystem / Lars Holmquist, Göteborg Energi

Samordning och omställning av svensk sjöfart

Nationell samordning av inrikes sjöfart och närsjöfart / Pia Berglund, Trafikverket


12.10-13.00 Lunch och tid att besöka utställning


13.00-13.45 Parallella sessioner

Framtiden för gasformig biogas som drivmedel

Ellenor Grundfelt, Energigas Sverige och Björn Fredriksson Möller, E.ON presenterar senaste nytt på policyområdet och samtalar om utmaningar och möjligheter för den gasformiga fordonsgasen (fokus lätta fordon).

Sjöfart – Flytande gas nu och i framtiden

Framtidens moderna logistikhub - en 10-årsplan för Gävle hamn / Linda Astner, Gävle Hamn
LNG/LBG-fartyg i hållbar omställning för gröna Gotlandsresor / Marcus Risberg, Destination Gotland

Integrerade energisystem genom sektorkoppling
(fortsättning)

Gasnätets roll i ett integrerat energisystem / Hans Kreisel, Nordion Energi
Sektorkoppling på västkusten - klimatsmarta lösningar / Hanna Paradis, Johanneberg Science Park
Paneldiskussion


13.45-14.05 Paus


14.05-14.45 Parallella sessioner

Vätgasstrategi – en pusselbit i utvecklingen

Fossilfritt Sveriges vätgasstrategi / Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige
Panelsamtal med:
Ingebjörg Telnes Wilhelmsen, Norsk Hydrogenforum
Björn Aronsson, Vätgas Sverige
Paula Hallonsten, Energimyndigheten

Kemenheternas energigasberedskap

Ny beredskapsutrustning till landets kemenheter / Thomas Degeryd, MSB
Distributörsperspektiv på utrustningen / Christer Nilsson, Gasum

Svenska folket om hållbarhet – hur påverkas gasbranschen?

Peter Blid, Novus
Paneldiskussion


14.50-15.35 Gemensam avslutningssession

Lena Kecklund, MTO

15.35 Avslutande ord

Maria Malmkvist, Energigas Sverige

15.40 Slut


15.45-16.30 Föreningsstämma