Se bilder från evenemanget på Flickr!

Program 26 maj

8.30 Gasdagarna öppnar – välkommen ombord! Passa på att besöka våra utställare.

9.00-11.00 Gemensam inledningssession

Föregångslandet Sverige: gasens roll

Mattias Goldmann, Sweco
Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister

Investeringar för en hållbar framtid

Elin Akinci, ELS Analysis
Hans Lindberg, Svenska Bankföreningen


11.10-12.10 Parallella sessioner

European associations view towards 2045

The role of natural gas and biogas / James Watson, Eurogas
The EU Green Deal – FitForLPG / Esther Busscher, Liquid Gas Europe
Hydrogen, and important gas for the future / Jorgo Chatzimarkakis, Hydrogen Europe

Gas as a vehichle fuel in a European perspective

Hydrogen in the road transportation sector: an outlook / Sabrine Skiker, Hydrogen Europe
Renewable gas – a key solution for the EU decarbonization roadmap in transport / Jens Andersen, NGVA
Living your dream / Wijtze Bakker, Orangegas

Utmaningar och möjligheter i omställningen

Grön gasol för konsumenter och industri / Kenneth Dahlqvist, Kosan Gas
Infrastrukturutbyggnad för vätgastankning / Ulf Hafseld, Hynion AS
Vätgas inom industrin / Peter Rydebrink, Euromekanik


12.10-13.00 Lunch och tid att besöka utställning


13.10-14.10 Parallella sessioner

Forskning och utveckling

Regionala effekter för biogas när kollektivtrafiken elektrifieras / Sara Anderson, IVL Svenska Miljöinstitutet
ManuMax: Ny teknik för förbehandling av gödsel / Anders Hjort, IVL Svenska Miljöinstitutet, och Stefan Heyne, Chalmers Industriteknik
Biologisk metanisering av syntesgas / Gustav Rogstrand, Rise
Bio CCS/CCU kopplat till biogasanläggningar / Johan Andersson, Rise

Tunga transporter

Västsvensk Arena för flytande biogas / Ola Stensby, Closer
Biogas i kollektivtrafiken / Johan Wadman, Svensk Kollektivtrafik
Livsmedelstransporter idag och i framtiden / Åsa Meivert Rydén, ICA Sverige

Gasens roll i industrins omställning

Vägen fram till fossilfri stålproduktion / Tomas Hirsch, SSAB
Fossilfri kafferostning - gasens betydelse / Eva Eriksson, Löfbergs
Industri vid gasnätet – idag och i framtiden / Peter Kihlgren, Kemira Kemi


14.10-14.30 Paus


14.30-16.00 AI och framtiden – hotet och möjligheterna

AI och framtiden - hotet och möjligheterna / Fredrik Löfgren, Linköpings universitet


16.10-17.00 Underhållning och mingel


Program 27 maj

08.30 Gasdagarna öppnar - besök gärna våra utställare!

9.00-10.10 Gemensam inledningssession

Gasnätets roll i omställningen

Hur ser ett klimatneutralt Europa ut, och vilken roll kan gasen spela? / Hans Kreisel, Nordion Energi
Hur ser ett klimatneutralt Sverige ut, och vilken roll kan gasen spela för att nå dit? / Markus Wråke, Energiforsk
Reflektioner / Cecilia Hedqvist, Gasnätet Stockholm


10.20-11.20 Parallella sessioner

Produktion av förnybar gas – nya samarbeten, tekniker och aktörer (tvådelat pass som fortsätter efter paus)

Förnybar gas från småskalig förgasning - ett alternativ för industrin redan idag / Thomas Bräck, Meva Energy
WoodRoll® indirekt värmd förgasning för industriella högtemperaturprocesser eller vidareförädling till biokolväten / Rolf Ljunggren, Cortus Energy
Ny biogasanläggning i Jönköping – teknikleverantören ordnar med egen finansiering / Nils Lannefors, HZI

”Fit for 55” och annat spännande inom EU-området för gasen

Energiskattedirektiv, utsläppshandel och gränsskattejusteringar - hur hänger det ihop? / Anna Wallentin, Energigas Sverige
Gasfrågor på EU-nivå - ’in’ och ’ut’ perspektivet’ / Rasa Engstedt, Sveriges ständiga representation i Bryssel

Vätgasinmatning i naturgasnät

Fysikaliska risker vid vätgashantering / Jonny Danielsson, Gexcon
Påverkan på nät och stationer / Johan Lidström, Nordion
Vätgasmix för industriella gasturbiner / Jenny Larfeldt, Siemens Energy AB


11.30-12.10 Parallella sessioner

Produktion av förnybar gas – nya samarbeten, tekniker och aktörer
(fortsättning)

Morgondagens biogasprojekt genom nya samarbeten - exemplet Nymölla /Erik Woode, Gasum 
Panelsamtal med:
Meva, Cortus, HZI och Gasum om framtidens produktion

Integrerade energisystem genom sektorkoppling (tvådelat pass som fortsätter efter lunch)

Vad är sektorkoppling? / Rebecca Samuelsson, Energiforsk
Vätgasens roll i ett integrerat energisystem / Karin Lundqvist, Preem
Kraftvärmens roll i ett integrerat energisystem / Lars Holmquist, Göteborg Energi

Samordning och omställning av svensk sjöfart

Nationell samordning av inrikes sjöfart och närsjöfart / Pia Berglund, Trafikverket
Clean Shipping Index / Sara Sköld, IVL Svenska Miljöinstitutet


12.10-13.00 Lunch och tid att besöka utställning


13.00-13.45 Parallella sessioner

Framtiden för gasformig biogas som drivmedel

Björn Fredriksson Möller presenterar initialt några viktiga frågor som sedan diskuteras med övriga i panelen.
Panelsamtal med:
Björn Frediksson Möller, E.ON Biofor
Marcus Akmal, Seat
Erik Andersson, Jönköpings Länstrafik

Integrerade energisystem genom sektorkoppling
(fortsättning)

Gasnätets roll i ett integrerat energisystem / Hans Kreisel, Nordion Energi
Sektorkoppling på västkusten - klimatsmarta lösningar / Hanna Paradis, Johanneberg Science Park
Paneldiskussion med:
Energiforsk, Preem, Göteborg Energi, Nordion Energi och Johanneberg Science Park 

Sjöfart – Flytande gas nu och i framtiden

Framtidens moderna logistikhub - en 10-årsplan för Gävle hamn / Linda Astner, Gävle Hamn
LNG/LBG-fartyg i hållbar omställning för gröna Gotlandsresor / Marcus Risberg, Destination Gotland

 


13.45-14.05 Paus


14.05-14.45 Parallella sessioner

Vätgasstrategi – en pusselbit i utvecklingen

Fossilfritt Sveriges vätgasstrategi / Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige
Panelsamtal med:
Ingebjörg Telnes Wilhelmsen, Norsk Hydrogenforum
Björn Aronsson, Vätgas Sverige
Paula Hallonsten, Energimyndigheten

Kemenheternas energigasberedskap

Ny beredskapsutrustning till landets kemenheter / Thomas Degeryd, MSB
Distributörsperspektiv på utrustningen / Martin Bergström, Flogas

Svenska folket om hållbarhet – hur påverkas gasbranschen?

Peter Blid, Novus
Panelsamtal med:
Carina Aspenberg, Linde
Erik Nordell, Tekniska Verken
Caroline Starck, Arla


14.50-15.35 Gemensam avslutningssession

Säkerhetskultur och ledarskap / Lena Kecklund, MTO

15.35 Avslutande ord

Maria Malmkvist, Energigas Sverige

15.40 Slut


15.45-16.30 Föreningsstämma