Börjar:
Slutar:
Plats:
World Trade Center Restaurang, Kungsbron 1, Stockholm
Kostnad:
Kostnadsfri. Frukost serveras från kl 8.00. Seminariet börjar 8.30

Gasbranschens klimatfärdplan lanserades i januari 2020. Nedan finns material samlat från lanseringen och färdplanen i sin helhet.

Läs gasbranschens färdplan för fossilfri konkurrenskraft 

Debattartikel i DI

Se hela lanseringsseminariet:

Kolla in bilderna från seminariet

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Det kräver genomgripande förändringar i hela samhället. Energigaserna spelar en viktig roll i den omställningen. Därför har gasbranschen, genom branschorganisationen Energigas Sverige, tagit fram en färdplan för hur energigaserna kan bidra till ett fossilfritt samhälle. Arbetet har genomförts inom ramen för regeringens initiativ Fossilfritt Sverige.

Färdplanen lanserades under ett frukostseminarium, med medverkande från Energigas Sverige, branschen och politiken. 

#gasförframtiden

Program

Moderatorer: Maria Malmkvist och Anna Wallentin, Energigas Sverige

Välkommen och inledning
Maria Malmkvist, Energigas Sverige, och Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige

Presentation av "Gas för framtiden - Klimatfärdplan för energigaserna i Sverige"
Ellenor Grundfelt, Energigas Sverige 

Branschens reflektioner på färdplanen
Marcus Hansson, Gasum, Cecilia Hedqvist, Gasnätet Stockholm och ordförande för Energigas Sverige, och Hans Kreisel, Swedegas/Weum

Politikens reflektioner på färdplanen
Patrik Engström (S), Rickard Nordin (C), Lotta Olsson (M) och Lorentz Tovatt (MP)

Avslutning 
Maria Malmkvist, Energigas Sverige, och Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige

Möjlighet till ytterligare frågor samt efterföljande enskilda möten eller intervjuer.