Börjar:
Slutar:
Plats:
Alnarp, förmiddag i Aulan, Alnarpsgården och eftermiddagen i Stora Sessionssalen, Slottet Alnarp
Kostnad:
Kostnadsfritt

Biogas Syd tillsammans med SLU Alnarp / SLU Partnerskap Alnarp bjuder in till ett biogasmöte med fokus på lantbrukets restprodukter som biogassubstrat.

Vad finns bortom gödseln? Vi pratar om bland annat betblast och halm - teknik insamling, rötning och lagring. Och våra gäster från Danmark (Danish Biogas Association och Voerdingborg Biofuel) och Tyskland (bl a German Biomass Research Center) kommer även att ge oss insyn i aktuella trender att tillvarata lantbrukets biogaspotential i sina respektive länder.

Energimyndigheten medverkar för att reda ut do`s and dont`s för användning av substrat från lantbruket utifrån produktionsstöd för biogas enligt Förordning (2022:225) och hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen.

Efter lunch samma dag bjuder Biogas Solutions Research Center (BSRC) in till ett start-möte för projektet:Jordbrukets potential för att bidra till övergången till fossilfri industri i sydvästra Sverige

Projektet kommer att beräkna potentialen för biometan och koldioxid-produktion där vi inkluderar intensifierad växtodling, användning av nya rötningstekniker, omsättning av näringsämnen samt konsekvenser för uppbyggnaden av mark-kol. Dessutom kommer vi under projektet att försöka identifiera de viktigaste aktörerna och nyckelfaktorerna för implementering. Vi välkomnar alla intresserade till detta startmöte.

Varmt välkommen!

Mer information och anmälan.