Börjar:
Slutar:
Plats:
Visby

Nedan listas några av de aktiviteter Energigas Sverige hade i Almedalen och som var öppna för allmänheten. För er som inte var på plats i Almedalen kan några av seminarierna nu ses i efterhand. Se länkar under respektive pass eller i Almedalsveckans officiella program.

Kan biogas och vätgas klara samhällsviktiga vägtransporter i händelse av kris?

Tisdag 25 juni kl 13.00 till 13.40
Hästgatan 12, "2030-arenan – Entré från Hästgatan 12 till scen på innergården"
Arrangör: Energigas Sverige
Länk till webbsändning

Kan en gigafabrik för industriella elektrolysörer ge oss europeiskt ledarskap inom vätgassektorn?

Tisdag 25 juni kl 15.00 till 15.45
S:ta Katarinagatan 6, "Arena energi (Klosterlängan)"
Arrangör: Metacon AB, Arena energi
Länk till webbsändning

Arena Vätgas

Onsdag 26 juni kl 08.00 till 11.00
Energigas Sverige arrangerar Vätgasarenan tillsammans med Energiföretagen och Vätgas Sverige. Här lyfter vi vätgas i energiomställningen i tre seminarier genom hela värdekedjan – från produktion, distribution till användning. Energigas Sverige ansvarar för det andra seminariet med presentation och samtal med berörda myndigheter om vad som behövs för att förverkliga vätgasens potential.
Om Vätgasarenan i programmet

Kommer den förnybara vätgasen finnas där den behövs?

En del av Arena Vätgas
Onsdag 26 juni kl 09.00 till 09.40
Stora Torget 2, S:ta Karins kyrkoruin, "Arena energi, S:ta Karins kyrkoruin"
Arrangör: Energigas Sverige
Deltagare: Björn Santana Arvidsson, Nordion Energi H2, Sara Wihlborg, Lhyfe samt representanter från Svenska kraftnät, Energimyndigheten, Energimarknadsinspektionen och Naturvårdsverket.
Länk till webbsändning

Hur formas det nya energisystemet med storskalig biogasproduktion, vätgas och koldioxidinfångning?

Onsdag 26 juni kl 12.00 till 12.45
S:ta Katarinagatan 6, "Arena energi, Klosterlängan"
Arrangör: Nordion Energi.
Energigas Sverige modererar.
Länk till webbsändning

Mer biogas – för att tillverka fossilfria material och produkter

Torsdag 27 juni kl 17.00 till 17.45 
Hamngatan 3, "Hamngatan 3"
Arrangör: Industrins biogaskommission.
Energigas Sverige modererar.
Om seminariet i programmet

Energispektrum

Torsdag 27 juni kl 15.00 till 17.00
Arena Energi
Energigas Sverige deltog som medarrangör av seminariet.
Länk till webbsändning

Läs mer på Almedalsveckans officiella webbplats