Börjar:
Slutar:
Plats:
Teams, länk skickas ut dagen innan
Kostnad:
Kostnadsfritt

Bakgrund

Vätgas är en viktig del av energimixen och behövs för att industrin i EU ska kunna minska sina koldioxidutsläpp och för att EU ska nå sina klimatmål för 2030 och bli klimatneutralt till 2050.  

Genom att skala upp vätgasproduktionen kan användningen av fossila bränslen minskas och behoven i branscher som är svåra att elektrifiera tillgodoses. Dessutom kommer vätgasen, enligt den europeiska kommissionen, hjälpa till att minska beroendet av ryska fossila bränslen. 

EU:s innovationsfond är ett av världens största finansieringsprogram för demonstration av innovativ teknik som bidrar till att minska växthusgasutsläpp.  

Fonden finansieras av intäkter från försäljning av utsläppsrätter inom EU ETS och syftar till att stödja projekt som demonstrerar mycket innovativa tekniker, processer eller produkter, som är tillräckligt mogna och som har en betydande potential att minska utsläpp av växthusgaser. Det sker genom att erbjuda ett skräddarsytt finansiellt stöd till stödberättigade projekt. Sen 2020 har fonden erbjudit stöd till utvecklingsprojekt och demonstrationer. Till följd av att EU ETS reviderats inom Fit for 55-paketet har det inom fonden införts ett nytt stöd i form av omvända auktioner för att främja kommersialisering av innovativa tekniker, processer eller produkter.  

Den första pilotauktionen utlyses den 23 november och avser produktion av förnybar vätgas. Pilotauktionen ska bidra till att skapa en marknad för (förnybar) vätgas i syfte att uppnå målen i både REPowerEU-planen och fit for 55-paketet. Pilotauktionen utgör också ett ben i EU:s vätgasbank som är ett paraplyinitiativ för att samla insatser som främjar vätgas inom EU. Ett av målen med pilotauktionen är att sprida prisinformation vilket innebär att alla bud kommer att publiceras - anonymt för de som inte vinner auktionen.  

På EU-kommissionens hemsida finns information om pilotauktionen. Det framgår vilka villkor som gäller för den första auktionen och i dokumentet ”terms and conditions”.  

På webbinariet kommer representanter från Energimyndigheten informera om Innovationsfonden och de utlysningar som planeras till 23 november med ett extra fokus på pilotauktionen för vätgas. Det kommer också finnas möjlighet att ställa frågor direkt till Energimyndigheten under webbinariet.