– Vi har kunskapen och viljan, nu handlar det om att ta fram
konkreta lösningar, säger hållbarhetschefen Åsa Pettersson och trampar Scanias gaspedaler i botten.

Åsa Petterssons övergripande uppgift är att bidra till att Scania ska kunna sälja bussar och lastbilar även i en fossilfri framtid – när transportsektorn inte längre släpper ut koldioxid.

Uppdraget blir inte mindre ambitiöst av att hon samtidigt ska hjälpa till att bromsa klimatförändringarna. Även sambon Francisco arbetar för att rädda miljön; han är marinbiolog och expert på Östersjöns dödssjuka havsbotten. Så utöver de tre barnen saknar de inte angelägna samtalsämnen vid köksbordet på Reimersholme i Stockholm.

Fordonstillverkaren Scania har beslutat sig för att bli drivande i omställningen till ett hållbart transportsystem som inte släpper ut någon koldioxid. I dag svarar inrikes transporter för en tredjedel av koldioxidutsläppen i Sverige.

– Vi kände en frustration. Vi har ambitionen, kunskapen och viljan att göra mer. Alla lösningar finns i Sverige – men vi undrade varför förändringen inte går snabbare. Vi måste ju öka takten för att nå målen 2030.

Internationellt samarbete

Tillsammans med regeringens initiativ Fossilfritt Sverige skapade Scania – med medverkan av bland annat Volvo – fem arenor: områden med energiförsök i transportsektorn där man kan gå från det lilla till det storskaliga. Arbetet ledde exempelvis fram till att regeringen initierade ett innovationskluster för flytande biogas.

Parallellt skissade Scania också på en stor, global studie med fyra scenarier om vägen mot ett fossilfritt transportsystem till 2050 med olika tonvikt: el och batterier, biogas, vätgas samt en blandning av olika energislag.

– Vi insåg att detta inte enbart var en fråga för en fordonstillverkare, så vi sökte ett internationellt samarbete, berättar Åsa Pettersson.

Scanias partners blev den stora transportköparen H&M, energijätten Eon och teknikkoncernen Siemens. Efter inledande kontakter publicerade de sina avsikter i maj 2018, i samband med Scanias stora konferens om hållbara transporter, Sustainable transport forum.

– Vi har tre syften med koalitionen. Först att samla kunskap på vägen till ett framtida, fossilfritt transportsystem – beräkna kostnaderna och hur snabbt koldioxidutsläppen måste minska. Sedan att satsa på konkreta projekt där vi kan tillämpa olika lösningar. Och slutligen att kommunicera resultatet till beslutsfattare. Det handlar inte om att peka finger, utan om att visa vägen tillsammans.

Rent konkret utgår koalitionen från Scanias utredningar kring olika energislag, däribland gas. Man tittar närmare på hur dessa kan appliceras på konkreta transportflöden i de länder som studien har undersökt: Sverige, Tyskland, USA och Kina.

– Vi har haft två möten hittills, och det är fantastiskt vad mycket fortare allt går när man sätter sig ner i samma rum och gör något ihop. Det blir praktiskt och handlingsorienterat, man märker vilken vilja det finns. Vi räknar med att kunna presentera ett resultat redan under 2019.

Översättare på EU-kommissionen

Åsa Petterssons väg till Scanias högkvarter i Södertälje gick från Eslöv via Bryssel. Efter studier i statskunskap, nationalekonomi och franska började hon som översättare på EU-kommissionen, men hamnade snart på Vattenfall.

– Jag följde förhandlingar kring utsläppsrätter och lagstiftningsdirektiv och hade kontakt med politiker och organisationer. Så småningom blev jag Vattenfalls första hållbarhetschef.

Efter 13 år på Vattenfall blev hon 2014 ansvarig för hållbarhetsfrågor och samhällskontakter på Scania och bytte därmed från energibranschen till transportbranschen.

–En skillnad är att transportbranschen ofta utgår från att energibranschen ska lösa vissa problem, som att ta hand om elförsörjningen. Jag kände det som att energibranschen hade kommit lite längre i hållbarhetstänkandet, men att Scania låg i framkant – och därför sökte jag mig dit.

Scania har tagit fram en ny generation gasdrivna lastbilar. Hur ser ni på fordonsgasens framtid?

– Vi har en tydlig profil med biobränsle, och alla våra fordon går att köra på förnybara bränslen. Men alla länder ligger inte lika långt fram som Sverige. I delar av Europa förknippar man biobränsle med diesel baserad på palmolja, vilket är miljömässigt ifrågasatt.

– Frankrike har nyligen infört snabbare avskrivningar för inköp av fordon som drivs på etanol eller biogas. Men länder utan skog förstår generellt sett inte det här med biodiesel och kring etanolen finns det en debatt om huruvida man ska odla mat eller energigrödor.

Tror på biogasen

På den europeiska marknaden ser det på kort sikt ljusast ut för biogasen, eftersom den kan dra nytta av alla tankställen för naturgas. Åsa Pettersson tror mycket på biogasen:

– Störst potential att reducera koldioxidutsläpp på kort sikt har biobränslen, inte minst biogas. På sikt kommer sannolikt el att stå för bulken av lösningarna i transportsektorn. Realistiskt kommer biodrivmedel att svara för högst 20 procent av behovet, men det är en bra lösning som finns här och nu.

Dessutom, betonar hon, gör kopplingen till avfall biogasen extra intressant i utvecklingsländer, där den kan lösa problem med sopor och avgaser och få till ett kretslopp.

– Det skapar jobb, förbättrar stadsmiljön och minskar oljeberoendet – det finns egentligen bara uppsidor med biogas. Men än så länge är det svårt att skala upp den.

Vad är politikernas roll i omställningen till hållbara transporter?

– Politiker ska sätta tydliga mål för utsläppsnivåer, men de ska vara teknikneutrala och inte detaljreglera hur målen uppfylls. Viktigast är tydliga spelregler, ett stabilt ramverk och förutsägbar beskattning. De berörda branscherna kan ta fram lösningarna. Det är inget konstigt med att politikerna går efter näringslivet, tvärtom. Vi spelar olika roller – de behöver vår kompetens och vi behöver deras. De kan ju inte lösa problem utan att veta vilka utmaningarna är. Vi tycker också att vi har fått gehör hos de ministrar som vi informerat om våra projekt.

Långsiktiga kontrakt

Och vad säger Scanias kunder? Även om alla era tunga fordon går att köra på alternativa bränslen är det ju bara en bråkdel som gör det . . .

– Det är sant. Det finns en efterfrågan på hållbara lösningar, men våra kunder behöver veta hur affären ser ut långsiktigt för att ta steget. Det är svårare att få dem att investera i etanollastbilar när andrahandsvärdet är oklart. Det är en större ekonomisk risk, och därmed ett svårare beslut. Vi vill ha ett samarbete mellan oss och transportköparna och åkarna, så att vi kan dela på riskerna och få långsiktiga kontrakt.

– Därför har vi börjat tala med stora transportköpare som Ikea och H&M. De har satt upp mål för sina koldioxidutsläpp och därmed finns det efterfrågan hos dem.

Utlandsmarknaden störst

För Scania är utlandsmarknaden avgörande. I Sverige går 10–20 procent av den tunga trafiken på förnybart bränsle, men utomlands är det mycket mindre. Och det är där fordonsjätten har 97 procent av sin försäljning.

Mycket finns att hämta i ren effektivisering. I Stockholm pågår exempelvis en satsning på citylogistik med distributionshubbar, fler körningar på natten och smartare omlastningar.

Men Åsa Pettersson betonar också att det är viktigt att inte fastna i dagens transportmönster och enbart köra i gamla hjulspår med nya bränslen. Förutsättningarna ändras snabbt. Kommer morgondagens bilar att vara självkörande? Kommer vi att dela bilar eller fortsätta att ha varsin?

– Jag tror definitivt på färre transporter i framtiden. El i sig är inte en lösning på trafikproblemen. Det blir inte mindre trängsel bara för att alla bilister får varsin elstolpe; man kan fortfarande inte ta sig fram. Vi måste åka mer kollektivt.

– Vi står inför en jätteomvandling. Just nu ägnar vi oss åt att lyfta in förnybara delar i ett befintligt system, men hela systemet måste ändras. Det är ett stort slöseri med alla som åker ensamma i sina fordon, den lyxen måste vi komma bort från.

Åsa Pettersson ser inte denna omställning som en negativ svältkur, utan som en enorm chans för Sverige att visa omvärlden vad man kan göra inom transportsektorn.

– Samtidigt som vi ställer om vårt land med hållbara transporter så kan vi exportera lösningarna till resten av världen. Det är det som är den stora potentialen.

JOHAN ERSÉUS

Läs hela Energigas