För den som är intresserad av gasbilar är El & Biogasbilar i Växjö ett själv­klart mål. I den ljusa lokalen trängs mängder av gas­ och elbilar som vän­tar på att säljas eller leasas ut. Vägg i vägg lig­ger företaget Konvegas som bygger om både nya och gamla bensinbilar för gasdrift.

Under samma tak finns även företagen Små­ländska bränslen och Blekinge bränslen som bygger stationer för fordonsgas i Kronoberg och Blekinge.

Bakom satsningen står entreprenörerna Alexander Enulescu och Stefan Hermansson. Alexander Enulescu äger och driver konver­teringsverkstaden sedan tolv år tillbaka. Han har även tagit över bilhallen som startades av Stefan Hermansson för tre år sedan.

Stefan Hermansson ägnar sig numera på heltid åt att bygga tankstationer för fordons­gas. Hittills har det blivit åtta stycken. Den första öppnades 2012 i Växjö. I takt med att efterfrågan ökar ska de bli fler.

Stefan Hermansson har byggt åtta tankstationer för fordonsgas. Här är den senaste i Växjö.

– Jag tror att det finns en gigantisk marknad för lokalt producerad biogas framöver. Vi har ju bara ställt om två procent av bilflottan. Det återstår 98 procent och alla bilar kommer inte att gå på el, säger Stefan Hermansson.

Även Alexander Enulescu tror så klart sten­hårt på gasbilar. Han tar med oss in i konverte­ringsverkstaden och öppnar bagageluckan till en splitterny Suzuki S­cross och skruvar loss golvet. Därunder gömmer sig två tankar. Full­tankade rymmer de tio kilogram fordonsgas.

– Det räcker för att köra 25–28 mil, förklarar han.

Väntetid för konvertering

Bilen är den senaste som förvandlats från vanlig bensinbil till att gå på gas och bensin av Konvegas. På en parkering en bit från verk­staden väntar ytterligare ett 80-­tal bilar på att efterkonverteras av Alexander Enulescu och hans handfull anställda.

– Det är mycket att göra. Vi har två måna­ders kö, säger han.

Efterkonvertering är ett sätt för biltillver­karna att öka utbudet av gasfordon. Alexander Enulescu har jobbat med Suzuki i åtta år.

– Vi har en del nytt på gång och kommer bland annat att kunna erbjuda Seat Tarraco med biogasdrift.

Men det är inte bara nya bilar som konverte­ras. Lite längre in på verkstaden står till exem­pel en Ford Mustang som håller på att förvand­las till gashybrid.

– Med de certifieringar vi har täcker vi ungefär 75 procent av de bensinfordon som rullar på vägarna, från mindre modeller till stora husbilar, säger Alexander Enulescu.

”Du får en bil som går på två förnybara bränslen. Eldriften kan dessutom användas i början för att värma upp bilen innan den går över till gasdrift.”

Alexander Enulescu om konvertering av elhybrider till gas

Arbetet med att bygga om en bil till gasdrift tar omkring 18 timmar och förra året konver­terades 350 fordon hos Konvegas. I år räknar Alexander Enulescu med att det ska bli ännu fler – uppåt 500.

En anledning är att nya efterkonverterade bi­lar från och med årsskiftet kan få klimatbilsbo­nus på 10 000 kronor, under förutsättning att de inte tidigare ställts på i Sverige eller utom­lands.

– Det har jättestor betydelse och jag hoppas det betyder en skjuts framåt.

Stor miljövinst

I Sverige där fordonsgasen består av nära 95 procent biogas ger gasdrift en stor miljövinst i form av minskade koldioxidutsläpp. I dags­läget kan föraren av ett gasfordon även räkna med några kronor lägre bränslepris jämfört med bensin och diesel.

Än så länge är det mest kommuner, läns­trafikbolag och företag som satsar på konver­tering. Många privata köpare är intresserade och vill veta mer, men ryggar för kostnaden. Att efterkonvertera en begagnad bil kostar cir­ka 50 000 kronor inklusive moms.

Det tar cirka 18 timmar att bygga om en bil till gasdrift. Yazan Idris är en av gasbilsteknikerna som arbetar på Konvegas.

Flera riksdagspartier har föreslagit ekono­miskt stöd för dem som vill bygga om sin bil till att gå på fordonsgas. Alexander Enulescu välkomnar någon typ av incitament för kon­vertering av privata fordon.

– Det skulle få fart på marknaden. Folk är väldigt måna om att vara miljövänliga, men det ska vara ekonomi i det också.

Inspirerades i Tyskland

När han startade Konvegas var det etanol som gällde. Under en resa i Europa upptäckte bil­intresserade Alexander Enulescu att det också gick att köra på gas.

– Jag frågade mig varför vi inte gjorde det i Sverige.

Han åkte till Tyskland, gick utbildningar och läste allt han hittade om gas och konvertering. Hemma i Växjö besökte han bilhandlare för att höra om de var intresserade av gasdrift. Stefan Hermansson, som då var Fordåterförsäljare, nappade direkt. Bland hans kunder fanns Ikea som just bestämt sig för att satsa på gasdrift.

Eftersom Ford inte hade några gas bilar pas­sade Alexander Enulescus idé som hand i hand­ske. År 2010 konverterades den första Forden och resan började.

Tror på hybrider

Inför framtiden tror Alexander Enulescu på hybrider som går på el och gas. Utanför verk­staden står en första elhybrid som konverte­rats till gasdrift. Under första kvartalet i år ska arbetet påbörjas med att efterkonvertera en av Suzukis elhybrider. Fördelarna är flera.

Du får en bil som går på två förnybara bränslen. Eldriften kan dessutom användas i början för att värma upp bilen innan den går över till gasdrift.

Planerna stannar inte där. I en annan del av lokalerna håller han på att starta ytterligare en verksamhet: tillverkning av gastankar i kom­posit.

– Maskinen är under tillverkning och till sommaren kan vi vara i gång, säger han.
I dag är gastankarna i de konverterade bilarna gjorda i stål. Genom att gå över till glas­ och kolfiber går det att spara mycket vikt vilket i sin tur sänker bränsleförbrukningen. Beroende på antalet och storleken på tankarna kan det handla om att gå från 100 till 20 kilo­gram.

– Komposit är framtiden, säger Alexander Enulescu.

Förbereder för vätgas

Planen är att inte bara tillverka tankar för eget bruk utan att också sälja dem till an­dra konverterare runt om i Europa. När den nya maskinen är på plats räknar han med att kunna tillverka 10 000 tankar om året vid full produktion.

Han kommer också att utveckla tankar för vätgas.

– Tittar vi framåt så är vätgasfordon nästa steg, säger Alexander Enulescu.

Det tror även Stefan Hermansson. På sin senast byggda tankstation, den andra i Växjö, har han förberett plats för en vätgasdispenser vid sidan av fordonsgasdispensern. Vätgasen är tänkt att produceras vägg i vägg med statio­nen genom att kemiskt omvandla biogas till vätgas.

– På så sätt slipper du transportera två olika bränslen, säger han.

Men än så länge är det biogasen som när­mast väntar på sitt stora genombrott.

– Vi är bara i uppstarten, säger Alexander Enulescu.

Text: Marie Alpman

Läs artikeln i tidningen