Kortversion av rapporterna "Förutsättningar för utbyggnad av landbaserad infrastruktur för flytande metan (LNG/LBG)" och "Maritima förutsättningar för utbyggnad av infrastruktur för flytande metan (LNG/LBG)".