Denna rapport är den andra uppdateringen sedan den ursprungliga rapporten publicerades 2012. Uppdateringen 2014 var ett resultat av att EIA presenterat en uppdaterad version av den rapport som använts som huvudsaklig källa. I juni 2015 presenterade EPA (Environmental Protection Agency) ett utkast till en rapport som utreder påverkan på dricks- och grundvatten vid hydraulisk sprickbildning.