Rapporten beskriver hur mycket biogas från rötning och termisk förgasning som kan komma att realiseras i Sverige år 2030 utifrån givna förutsättningar. I rapporten beskrivs tre scenarier med varierande förutsättningar (mindre gynnsamma, medelbra, gynnsamma) vad gäller bl a ekonomisk utveckling, teknikutveckling och styrmedel.