Rapporten innehåller en sammanfattning av incidenter och olyckor med energigaser i Sverige under år 2014.