Hur ska LNG bli tillgängligt i norra Europa så att sjöfartens miljöpåverkan kan minska? Den frågan diskuteras i EU-rapporten North European LNG Infrastructure Project. Rapporten bedömer marknadens utveckling under kommande år, samt ger rekommendationer om vad som krävs för att utbyggnaden ska kunna genomföras. Ekonomi och säkerhet är avgörande aspekter.

Summary Report