Sverige har sedan januari 2018 ett nytt, tufft klimatpolitiskt ramverk. Med ett mål på 15 terawattimmar biogasanvändning per år 2030 kan biogasbranschen hjälpa till att uppfylla det. Det motsvarar ett BNP-värde på 30 miljarder kronor vid inhemsk produktion. Men för att nå målet krävs åtgärder från regering, myndigheter och kommuner.

Förutom Energigas Sverige har flera av de tyngre aktörerna i biogasbranschen varit delaktiga i framtagandet av strategin.

Ladda ner kortversionen av rapporten (pdf, 1,5 Mb)

Strategin finns även på engelska