Studien identifierar de mest lämpliga lokaliseringarna för LNG/LBG-terminaler längs med Sveriges kust utifrån sjöfartens behov.