Energigas Sveriges Naturgassektion och Säkerhets- och Teknikkommittén har gett i uppdrag åt styrgruppen för Gaskvalitet att ta fram förslag på hur gasbranschen i Sverige ska kunna hantera en förändrad och/eller varierande gaskvalitet. Denna rapport är en redovisning av det uppdraget.