Rapporten visar hur marknaden kan tänkas utvecklas vad gäller efterfrågan på flytande naturgas och flytande biogas för användning som fordonsbränsle och inom industrin samt hur en utbyggd infrastruktur skulle kunna se ut vad gäller tankstationer och kombiterminaler.