Anvisningarna innehåller samlade instruktioner om gashantering, anläggningars utformning, materialval, lagstiftning, tillstånd och kontroller. Anvisningarna är utformade för att ge en säker anläggning enligt svenska myndighetskrav. SGA 2018 ersätter de tidigare anvisningarna SGA 2013.

Åtagande att följa SGA 2018 (pdf, 952 kB)

Rättelser för SGA 2018 (pdf 252 kB)

Pris

1 400 kr för digital- eller pappersutgåva
2 100 kr för både digital- och pappersutgåva

För medlemmar i Energigas Sverige dras en rabatt på 20 procent. Moms och fraktkostnad tillkommer på angivna priset.

Personuppgiftshantering

De personuppgifter du skickar in via detta formulär kommer Energigas Sverige att hantera i syfte att kunna administrera din beställning som du genomför.
Läs gärna mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.

Beställ SGA 2018

Publikation

Det finns fel i formuläret

Företag

Fakturauppgifter

Personuppgifter

Den digitala pdf:en är personligt knuten till beställaren och får inte spridas. Energigas Sveriges upphovsrätt gäller.