Anvisningarna ger exempel på utförande, kontroll, drift och underhåll av en flakskgasolanläggning. Anvisningarna är utformade för att ge en säker anläggning enligt svenska myndighetskrav. Ersätter tidigare anvisningarna "Mindre gasolanläggningar", MGA.

Ny utgåva försenad på grund av regeländringar.

Uppdaterad utgåva planeras under 2018.

Se även information från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Gasol för hem och fritid (information från MSB, pdf, 352 kB)

Åtagande att följa FGA 2012 (pdf, 73 kB)

Att söka tillstånd för flaskgasolinstallation (pdf, 150 kB)

Checklista för tillsyn av fyllningsanläggningar (pdf, 172 kB)

Pris: 1 350:-

För medlemmar i Energigas Sverige dras en rabatt på 20 procent. Moms och fraktkostnad tillkommer på angivna priset.

Personuppgiftshantering

De personuppgifter du skickar in via detta formulär kommer Energigas Sverige att hantera i syfte att kunna administrera din anmälan som du genomför.
Läs gärna mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.

Beställ FGA 2012

Publikation

Det finns fel i formuläret

Företag

Fakturauppgifter

Personuppgifter