Dessa anvisningar från Energigas Sverige innehåller åtgärdsplaner för olika nödsituationer vid bulktransporter av gasol/LPG med tankbil och järnvägsvagn.
De innehåller också bl a produktkännedom om gasol och en allmän beskrivning av de säkerhetsanordningar som gasoltransportfordon är utrustade med.
Anvisningarna bör läsas av all personal som är berörd av gasoltransporter, såsom leverantörer, transportörer, polis, räddningstjänst och andra räddningsorganisationer.