I den här broschyren presenteras hur Stockholm, Gotland, Växjö och Umeå med framgång kombinerat sitt miljöarbete med affärsnytta.