En broschyr om biogasanvändningen i Sverige idag och vår vision för framtiden och hur vi når dit.