Begäran om ändring av Körkortslagen (1998:488)

Vi begär att Körkortslagen (1998:488) ändras genom att viktgränsen för lätta lastbilar som får framföras med B-körkort höjs för de lätta lastbilar som drivs med alternativa drivmedel. Exempel på alternativa drivmedel är biogas, el eller vätgas. Högsta tillåtna totalvikt bör höjas till 4 250 kg, där vikten av den bränslebärande utrustningen får uppgå till högst 750 kg i enlighet med det som tillåts enligt Europaparlamentets och Rådets direktiv (EU) 2018/645 av den 18 april 2018 om ändring av direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport och direktiv 2006/126/EG om körkort.

Läs hela hemställan i ovan dokument.